top of page

SANAT

koro

Lise, bireyin hayatında çok önemli bir dönemdir; çocukluktan yetişkinliğe geçiş yapmaya başladığınız zamandır. Bu nedenle, bir lise öğrencisi olarak üzerinize yüklenen tüm akademik ve sosyal beklentilerin üstesinden gelmek son derece zorlayıcı olabilir. Ancak bu streslerin ortasında birçok insan lisenin sunduğu en önemli ve zenginleştirici deneyimlerden birini unutuyor: sanat dersleri. Sanat eğitimi, öğrencilere yaratıcı çıkışlar sağlamaktan eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeye kadar çok sayıda beceri ve fayda sağlayabilir. Sanat hakkında daha fazla bilgi edinmek için zaman, kaynak ve enerji harcamak, öğrencilere hem kişisel yaşamlarında hem de kariyer hedeflerinde somut sonuçlar verecektir; bu yatırım, çocuğunuzun üniversiteye veya ileride iş başvurusunda bulunan diğer adaylara karşı potansiyel olarak öne çıkmasını sağlayabilir!

Sanat eğitimi dünya çapında lise müfredatlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Sınırları, kültürleri, dilleri aşan bir konu. Sanat eğitimi öğrencilere kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme ortamı sağlarken aynı zamanda onlara dünyaya yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Resim yapmak, dans etmek, oyunculuk yapmak veya heykel yapmak gibi farklı sanat türleri öğrencilere hayal güçlerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sağlar. Sanat eğitimi ayrıca öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve görsel öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Teknolojiye ve dijital iletişime giderek daha fazla bağımlı hale geldiğimiz modern çağda bu özellikle önemlidir. Lise öğrencilerine sanat ve yaratıcılığı birleştiren, bütünsel bir beceri seti geliştirmelerine yardımcı olan ve çok yönlü bireyler olmalarını sağlayan kapsamlı bir eğitim deneyimi sunmak önemlidir. Bu nedenle sanat eğitimi dünya çapında lise müfredatlarının önemli ve zorunlu bir parçası olmalıdır.

Bizler sanat için neler yapıyoruz?

  • Resim Kulübü

  • Tiyatro Kulübü

  • Yazınsal Kulüp

  • Dans Kulübü

  • Sanatsal geziler

  • Sanatsal aktiviteler

bottom of page