top of page
deney

Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık meslek liseleri diğer liseler gibi dört yıllık bir eğitim içerir. Müfredatında hem kültür (Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Fizik vb) dersleri bulunurken aynı zamanda 9.sınıftan itibaren sağlık dersleri bulunur. İlk üç yıl tümüyle okulda eğitim alınırken son sınıfta haftanın üç günü stajda eğitim görülür. Sağlık meslek lisesi çıkışlı lise mezunları doğrudan mesleğe başlayabildiği gibi iki yıllık sağlık bölümlerine ek puan alır.

Hastane personeli

Avantaj : Uygulamalı Eğitim

Sağlık öğrencileri son sınıfta eğitimlerinin haftada üç gününü sağlık kuruluşlarında staj yaparak tamamlarlar.

Neden Lokman Hekim?

Staj konusunda yılların deneyimini doğru protokoller ve ilişkilerle güçlendirmiş olan okulumuzda her bir öğrencimiz diğer özel sağlık meslek liselerinin aksine stajına devlet hastanelerinde devam ettirdiğimiz için. 

Avantaj : YKS'de Ek Puan

Sağlık mezunu öğrenciler üniversite sınavında iki yıllık sağlık bölümlerine ek puan alır.

Neden Lokman Hekim?

Ek puan, bölümler, KPSS ve YKS konusunda doğru ve uzman rehberlik sunduğumuz için ve bu doğrultuda seçmeli derslere her yıl sınava yönelik Matematik ve Türkçe dersleri eklediğimiz için.

sınav
Genç Doktor

Avantaj : Meslek Edinimi

Sağlık lisesi mezunları KPSS ile devlete atanabildiği gibi özel sektörde (Hastaneler, Diş Hekimleri vb) rahatlıkla iş bulabilmektedir. 

Neden Lokman Hekim?

Mezunlarımızın arkasında durup onları ömürleri boyunca desteklediğimiz, Yurt Dışı Danışmanlık da dahil olmak üzere geleceklerini kurmalarına yardımcı olduğumuz için.

Avantaj : Dal Seçimi

Sağlık lisesinde okuyan öğrenciler ilgi alalarına göre 10.sınıfa geçerken dallara ayrılırlar.

Neden Lokman Hekim?

Profesyonel yönlendirme ile öğrencilerimizin isteklerini bir arada tutarak dal seçim işlemlerini yaptığımız ve tüm dalları bünyemizde barındırdığımız için biz. 

Sağlık Hemşire ile hasta
bottom of page