top of page
Merdiven üzerinde oturan öğrenciler

Anadolu Lisesi

Anadolu liseleri üniversite bölümlerine hazırlık yapan temel müfredatlı liselerdir. Öğrenciler 10.sınıfta yetenek ve meraklarına göre Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel ve Yabancı Dil dallarına ayrılır.

Merdivenlerden Yukarı Yürüyen Öğrenciler

Anadolu Lisesi için Neden Lokman Hekim?

Öğrencilerimize not kaygısı yüklemeden, doğrudan akademik gelişimlerini hedef aldığımız ve gerek Türkiye gerekse yurtdışı eğitimlere hazırladığımız için

Anadolu Lisesi için Neden Lokman Hekim?

Öğrencilerimizi tanıyıp mesleki yeterliliklerini ölçtükten sonra ilgi alanlarına göre yönlendirdiğimiz için ve bu doğrultuda gerçekçi hedefler koyduğumuz için

Yaşam koçluğu
Matematik Problemini Çözme

Anadolu Lisesi için Neden Lokman Hekim?

Sınav müfredatlarına yönelik müfredat tercihi yaptığımız, son nesil kaynaklar kullandığımız ve haftalık soru çözüm takipleri yaptığımız için

Anadolu Lisesi için Neden Lokman Hekim?

Sınıflarımız 12 kişiyi geçmediği ve birebir koçluk esasları ile çalıştığımız için biz.

sınıf oda
bottom of page